Telefon alarmowy 24h
535 777 998
Zadaj nam pytanie
(61) 810 68 74
KATEGORIE
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(61) 810 68 74
Napisz do nas wiadomość e-mail
unikad@unikad.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
skorzystaj z formularza
zobacz tutaj

Wymagania techniczne i prawne systemu sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP/SAP) ma nieocenione znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego warto zainwestować czas oraz pieniądze w jego instalację (montaż oraz konserwację należy powierzyć specjalistom o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach). Montaż takiego systemu w niektórych przypadkach jest obowiązkowy – kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

System sygnalizacji pożaru jest obowiązkowy dla:

 • budynków handlowych oraz wystawowych (jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2 oraz wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2),
 • bibliotek (w których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny),
 • zakładów pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych,
 • teatrów (o liczbie miejsc powyżej 300) oraz kin (liczba miejsc powyżej 600),
 • sal sportowych/widowiskowych, gdzie liczba miejsc przekracza 1500,
 • stacji metra oraz kolei podziemnych,
 • dworców i portów (jeżeli istnieje możliwość przebywania tam powyżej 500 osób jednocześnie),
 • banków ze strefą pożarową przekraczającą powierzchnię 500 m2,
 • szpitali o łącznej liczbie łóżek powyżej 200 (w przypadku szpitali psychiatrycznych – powyżej 100 łóżek),
 • budynków zamieszkania zbiorowego (powyżej 50 miejsc noclegowych),
 • obiektów z liczbą miejsc na cele gastronomiczne powyżej 300,
 • budynków użyteczności publicznej wysokich oraz wysokościowych,
 • domów pomocy społecznej/ośrodków rehabilitacyjnych o liczbie łóżek powyżej 100,
 • archiwów wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeów oraz budowlanych zabytków (wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej),
 • podziemnych garaży obejmujących więcej niż jedną kondygnację lub o strefie pożarowej powyżej 1500 m2,
 • ośrodków elektronicznego przetwarzania danych oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 • centrali telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów.

Szczegółowe wymagania techniczne i prawne systemu sygnalizacji pożaru regulują ponadto inne akty prawne jak na przykład:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • PN-EN 54-1: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie”,
 • PN-E-08350-2: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej”,
 • PN-E-0835054-13: „Systemy sygnalizacji pożarowej - Wymagania dotyczące systemów”,
 • PN-ISO 8421-6: „Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia - Ewakuacja i środki ewakuacji”.

Wytyczne planowania, instalowania, użytkowania czy konserwacji systemów sygnalizacji pożaru odnajdziemy również w normie PKN-CEN TS 54-14.

Oprócz regularnych, okresowych przeglądów technicznych należy również podjąć niezwłoczne działania w przypadku zasygnalizowania uszkodzeń przez centralę systemu (takie niespodziewane usterki mogą powstać na przykład w wyniku przeprowadzanych w obiektach prac remontowych). Niezwykle ważne jest także prowadzenie książeczki eksploatacji instalacji, w której będą zapisane wszystkie informacje dotyczące terminu oraz zakresu przeprowadzanych przeglądów, konserwacji czy napraw.

Przepisy wskazują na obowiązek przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożaru minimum raz w roku. Jednak w niektórych przypadkach kontrola potrzebna jest znacznie częściej. Częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji zależy od kilku czynników, wśród których wymienić należy:

 • rodzaj czujnika – na skutek długotrwałej eksploatacji może dojść do zanieczyszczeń czujek, a to z kolei wpływa na obniżenie ich skuteczności i wrażliwości na oznaki zagrożenia pożarowego; do najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia należą czujki optyczne dymu i dlatego w ich przypadków zaleca się dokonywanie przeglądów kilka razy w roku,
 • rodzaj centrali – nowe modele centrali nie wymagają częstych przeglądów ze względu na dokładny system samokontroli wewnętrznej; centrale starszego typu mogą wymagać kontroli co pół roku, a w niektórych przypadkach nawet co dwa miesiące,
 • wiek instalacji – im dłużej instalacja jest używana, tym większe staje się prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, dlatego w systemach kilkuletnich zaleca się wykonywanie przeglądów średnio co pół roku,
 • środowisko pracy – ogromne znaczenie dla systemu sygnalizacji pożaru mają warunki panujące w miejscu jego instalacji; systemy umieszczone na zewnątrz budynków oraz w miejscach o wysokiej wilgotności przeglądy (szczególnie czujników) powinny być wykonywane co pół roku, a czasem nawet i co trzy miesiące.

Dlaczego tak ważne jest dokładne zastosowanie się do wymagań prawnych oraz technicznych? Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale nie tylko. Montaż systemu niezgodnie z wytycznymi bądź też zignorowanie obowiązku jego instalacji może także być przyczyną dodatkowych problemów – w takiej sytuacji w przypadku pożaru mogą pojawić się trudności z wypłatą ubezpieczenia.

Przeglądy serwisowe systemów przeciwpożarowych

Całodobowy telefon alarmowy 535 777 998
Zapewniamy profesjonalną i kompleksowową obsługę oraz krótkie terminy realizacji zleceń.Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych

UNIKAD Sp. z o.o.
ul. Błażeja Winklera 1
60-246 Poznań
NIP: 7792502085 REGON: 382320763 KRS: 0000766857 e-mail: unikad@unikad.pl