Telefon alarmowy 24h
535 777 998
Zadaj nam pytanie
(61) 810 68 74
KATEGORIE
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(61) 810 68 74
Napisz do nas wiadomość e-mail
unikad@unikad.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
skorzystaj z formularza
zobacz tutaj

Zasada działania systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe to instalacja składająca się z wielu urządzeń, której podstawowym zadaniem jest wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego i alarmowanie o nim. Pozwoli to nie tylko na sprawną ewakuację osób przebywających w danym obiekcie, ale i na szybkie podjęcie działań mających na celu ugaszenie ognia oraz powiadomienie odpowiednich służb.

Systemy przeciwpożarowe są projektowane i montowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i wymaganiami prawnymi oraz technicznymi dotyczącymi konkretnego rodzaju budynku. Oznacza to, że systemy te w poszczególnych obiektach mogą różnić się elementami, funkcjonalnością oraz zakresem działania.

Główną zasadą działania systemów przeciwpożarowych jest wykrycie zagrożenia i ostrzeganie przed nim za pomocą sygnałów dźwiękowych czy też optycznych. Jeśli system ten jest zintegrowany z innymi instalacjami, może również rozpocząć działania mające na celu ugaszenie ognia bądź zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się.

Podstawę ochrony przeciwpożarowej we wszelkiego rodzaju budynkach stanowią czujniki (dymu, płomienia, temperatury). Pozwalają one na wykrycie niebezpieczeństwa we wczesnej fazie pożaru. To one uruchamiają cały system przeciwpożarowy – po wykryciu zagrożenia pojawia się nie tylko alarm, ale mogą zostać uruchomione tryskacze i inne instalacje gaśnicze zlokalizowane pod sufitem, ale nie tylko. Następuje również uruchomienie klap dymowych, drzwi i bram przeciwpożarowych, a osoby przebywające w zagrożonych obiektach zostają poinformowane o niebezpieczeństwie i mogą w porę rozpocząć ewakuację. Bardziej zaawansowane technologicznie systemy mogą również wyłączyć niebezpieczne urządzenia elektryczne, odciąć dopływ gazu, a także podjąć szereg innych działań mających na celu zwalczenie zagrożenia.

W skład systemu przeciwpożarowego wchodzą:

  • czujniki – są to różnego rodzaju czujki umieszczane w pomieszczeniach, które wykrywają zjawiska towarzyszące pożarowi we wczesnej fazie (dym czy też nagły wzrost temperatury); dostępne są czujniki dymu, gazu, cieplne oraz płomienia, niektóre modele łączą ze sobą wszystkie te funkcje,
  • sygnalizatory – alarmują osoby przebywające w obiekcie o wykryciu zagrożenia za pomocą sygnałów akustycznych bądź też akustyczno-dźwiękowych; bardziej zaawansowane systemy umożliwiają również przesłanie informacji o wykrytym zagrożeniu także bezpośrednio do Straży Pożarnej,
  • centrala – stanowi niejako „mózg” operacyjny całego systemu, zbiera i analizuje sygnały z urządzeń detekcyjnych i rozpoczyna działania sygnalizacyjne oraz sterownicze,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe – umożliwiają one wszczęcie alarmu pożarowego bezpośrednio przez osoby przebywające w miejscach, gdzie wykryto zagrożenie; są to czerwone przyciski z napisem „pożar” zlokalizowane wewnątrz obiektu,
  • moduły sterujące – umożliwiają sprawne zarządzanie elementami systemu przeciwpożarowego, m.in. uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej, otwarcie klap oddymiających oraz bram i drzwi ewakuacyjnych, wyłączenie urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych i innych, które mogłyby przyczynić się do rozprzestrzeniania się ognia; w zależności od systemu moduły mogą również uruchomić urządzenia gaszące (np. tryskacze podsufitowe).
Przeglądy serwisowe systemów przeciwpożarowych

Całodobowy telefon alarmowy 535 777 998
Zapewniamy profesjonalną i kompleksowową obsługę oraz krótkie terminy realizacji zleceń.Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych

UNIKAD Sp. z o.o.
ul. Błażeja Winklera 1
60-246 Poznań
NIP: 7792502085 REGON: 382320763 KRS: 0000766857 e-mail: unikad@unikad.pl