Telefon alarmowy 24h
535 777 998
Zadaj nam pytanie
(61) 810 68 74
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(61) 810 68 74
Napisz do nas wiadomość e-mail
unikad@unikad.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
skorzystaj z formularza
zobacz tutaj

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest UNIKAD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-246), ul. Błażeja Winklera 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000766857, NIP 7792502085.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Błażeja Winklera 1, 60-246 Poznań lub email: unikad@unikad.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania ręcznie oraz automatycznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

W niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim. Twoimi odbiorcami są:

 • Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane między innymi po to, aby mogli oni realizować swoje obowiązki;
 • inni odbiorcy danych, np. Nasi podwykonawcy, projektanci, rzeczoznawcy, biuro księgowe, doradcy prawni,  firmy kurierskie, dostawcy urządzeń, firmy windykacyjne
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne. Korzystając  z naszej strony internetowej, kontaktując się z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, za pomocą telefonu, czy też poczty e-mail, kontakt wiążę się z koniecznością przekazania nam Twoich danych osobowych lub danych osobowych Waszego personelu. Nie mniej jednak wszelkie pozyskane dane zachowujemy w ścisłej poufności.

Dane osobowe będą przechowywane przez UNIKAD lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i UNIKAD.

Podając swoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie. Podczas, gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. dot. serwisu) za pomocą telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

Poddajemy również  weryfikacji Państwa wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych UNIKAD  płatności, uzasadnionego interesu UNIKAD w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług UNIKAD (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • prawo do niepodlegania  profilowaniu
   

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: unikad@unikad.pl
- kontakt przez stronę internetową: www.unikad.pl

 

 

Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych

 

Polityka Cookies

 1. Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki cookies i inne technologie wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ciasteczka były blokowane. Więcej informacji odnośnie cookies pod adresem: www.pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Niektóre pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je zablokować niektóre aspekty witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.
 3. Wykorzystujemy cookies aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i do zbierania anonimowych statystyk.
 4. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby cookies było blokowane. Zobacz jak wyłączyć cookies w przeglądarce:

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(61) 810 68 74
Napisz do nas wiadomość e-mail
unikad@unikad.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
skorzystaj z formularza
zobacz tutaj
Przeglądy serwisowe systemów przeciwpożarowych

Całodobowy telefon alarmowy 535 777 998
Zapewniamy profesjonalną i kompleksowową obsługę oraz krótkie terminy realizacji zleceń.Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych

UNIKAD Sp. z o.o.
ul. Błażeja Winklera 1
60-246 Poznań
NIP: 7792502085 REGON: 382320763 KRS: 0000766857 e-mail: unikad@unikad.pl